Screenshot 2019-10-24 14.19.00

WORKSHOPS

The Soul Foundation Guide kan på ett enkelt och unikt sätt öppna upp för kommunikation som kan inspirera din personliga och själsliga utveckling. 

Första steget in till The Soul Foundation Guide är boxen med korten, boken och färgmeditationerna.
The Soul Foundation Guide box fungerar som en kompass  som kan den vägleda dig till en djupare medvetenhet om det som pågår i ditt liv- en daglig vägledning och inspiration eller en hjälp till att förstå utmaningar du står inför ur ett annat perspektiv.

Nästa steg, om du önskar, är att gå ännu djupare i förståelse av det som begränsar och utmanar i ditt liv. 
Workshopen är under ledning av Carina Dangoor som skapat The Soul Foundation Guide.

Exempel på innehåll:
Du får en större förståelse för de huvudsakliga teman för varje utmaning.
Sambandet mellan själ och personlighet/ego.
Varför uppstår friktion, blockeringar och utmaninger? Vilka mönster upprepar jag och varför?
Arketyper- följeslagarna till vår intuition, vägen till vår fulla potential.
Mudras- för att rikta fokus och energi.
De universella lagarna- hur verkar dom i våra liv?

Introduktioner  och  Workshops   

Carina Dangoor håller introduktions kvällar då hon berättar om och demonstrerar The Soul Foundation Guide.

Datum:
På grund av rådande omständigheter kommer inga workshops, mm, hållas förrän hösten 2021

Plats: Kommendörsgatan 35, Stockholm

WORKSHOPS
Efter att ha lärt känna materialet i guiden kan du välja att gå en workshop, under ledning av Carina Dangoor som skapat The Soul Foundation Guide.
Datum: 
               
 
Carina Dangoor | Foto: Ewa-Marie Rundquist