Screenshot 2019-10-24 14.19.00

REFERENSER

The Soul Foundation Guide betydde mycket för mig då kortet, frågorna, uppmaningarna och meditationen verkligen visade mitt i prick på var jag befinner mig i livet just nu och medvetandegjorde vad som skaver och behöver utvecklas och bearbetas.

Metoden är okomplicerad och tydlig, och går samtidigt djupt in i livsavgörande frågor. Jag är mycket imponerad av det omfattande arbete Carina Dangoor lyckats manifestera i en sällsynt tillgänglig produkt vars syfte är något så viktigt som att hjälpa oss att leva utan smärta, och i vår fulla potential (vad livet handlar om!). Jag rekommenderar varmt The Soul Foundation Guide till alla som vill just det!"
Catarina Midby
Det var lite omtumlande för mig att guiden så tydligt visade vilka mönster och illusioner som jag (dagligen) bär med mig. Guiden visar sig vara både en ögonöppnare och delar samtidigt ut nycklar till självkännedom."
Marja Pennanen
The Soul Foundation Guide/systemet har hjälpt mig att få insikter som har förändrat mig på ett djupt själsligt plan. Det har på olika sätt förändrat mitt liv och för det är jag oändligt tacksam."
Lehna Edwall
The Soul Foundation Guide ger nya infallsvinklar på sådant som visar sig var angelägenheter. Nya frågor, nya upplevelser utifrån färg , nya utmaningar , nya riktningar... Det liknar några de efterdyningar som kan komma från ett bra konstverk"
Leif Palmqvist
Carina Dangoor har skapat ett inspirerande system för personlig utveckling. Vi lyckades, både som par och som individer, att utifrån arbetet med The Soul Foundation Guide formulera några verkligt viktiga livsfrågor; frågor som sedan blev till underlag för insikt och fortsatt andlig utveckling.
 
Karin & Peter Bäckström