Screenshot 2019-10-24 14.19.00

OM The Soul Foundation guide

Vi är alla del av en oavbruten skapelseprocess. Ju mer lyhörda vi är för de krafter som samspelar eller motspelar varandra i våra liv ju mer kan vi arbeta medvetet med processen och frigöra ännu mer kraft, kärlek och flöde i  livet.

Medvetenhet får du genom självkännedom vilket innebär en ökad förståelse och acceptans för hur du tänker, vad du känner, vilka undermedvetna val som styr dig och varför du upprepar vissa mönster. Det kan ge ett nytt perspektiv på var du är i livet, så att du inte fastnar i detaljer utan även kan se till helheten.

Genom att använda dig av The Soul Foundation Guide får du ett mer själsligt perspektiv på dig själv och det som sker. Du vägleds till insikt om vad du behöver utveckla och förändra inom dig för att bli hel.

Att bli hel innebär inte att bli felfri, att göra allt rätt. Det innebär att förstå dig själv bättre och låta alla delar av din personlighet samspela under överinseende av ditt större , visare och förlåtande jag. Det låter stort, men övning ger färdighet.

The Soul Foundation Guide är tillgängligt på ett sätt som passar den som söker klarhet och utveckling. Den ger djup och visdom på ett praktiskt och hanterbart sätt. Livet pågår och det kan vara svårt att stanna upp och lyssna till det viktiga, därför är den enkla ingången, färgen och formen, till The Soul Foundation Guide av stor betydelse. Metoden inbjuder sedan till att gå vidare så långt man önskar med fördjupande workshops. 

Mer läsning: Hur kom guiden till?