Screenshot 2019-10-24 14.19.00

BAKGRUND

Om Carina Dangoor, som skapat The Soul Foundation Guide

Carina är född och uppvuxen i Sverige, med en mångkulturell bakgrund. Ett slags mellanförskap som berikade genom inblick i och förståelse för olika kulturer, men som också skapade en inre konflikt, en ovisshet om vem hon egentligen var och var hon hörde hörde hemma. Carina var som barn inkännande och receptiv för känslor och energier i omgivningen som hon ofta uppfattade som  överväldigande, och hon kände sig annorlunda.

Under barndomen drabbades Carinas familj av ett dödsfall, av en älskad lilla syster, en stor sorg som påverkade hennes uppväxt och personlighet, och även de vägval hon gjort i livet. I stället för att bearbeta sorgen, tala om den och finna tröst, höll familjen känslorna inne och valde att inte nämna det som hänt. För Carina blev det nödvändigt att visa upp en glad och social sida, men inom henne pågick något helt annat.
“Det vi behöver lära oss är inte att. känna oss säkra utan att klara av osäkerheten”
Erich Fromm
Redan i unga år väcktes ett intresse för filosofi, psykologi och gammal visdom, men Carina hade även en kreativ talang och ett skarpt öga för färg och form som ledde henne till en designutbildning på Beckmans School of Design. Hon arbetade därefter som modedesigner, stylist och kostymör för dans och opera.

Tidigt i livet träffade hon sin första man och blev mamma till tvillingpojkarna Jacob och Jonathan. Hon tog en paus i karriären, och fick under den här tiden erfara flera dramatiska och omvälvande händelser, både mörka och ljusa, som gjorde att hon började söka efter en djupare mening med livet. Carina ville lära känna sig själv på ett nytt sätt. Viljan att förstå och lösa upp de blockeringar hon förstod att hon bar på var stark. Att se och förstå sig själv, sina känslor och beteende, är svårt och ibland utmanande. Hon sökte sig därför till flera olika terapiformer som hjälpte och inspirerade henne. Hon kom att se och förstå sig själv på ett nytt och ärligare sätt.
”It`s in the crack that the light comes in” 
Leonard Cohen
Meditation öppnade upp Carinas starka intuition, som alltid funnits med henne men som hon hittills inte uppmärksammat på allvar. Därmed följde beslutet att lämna designlivet, och en ny serie utbildningar i färgterapi, Reiki-healing och Philosophical counselling  som lade grunden till det hon arbetar som idag: terapeut, vägledare och healer. Carina är djupt tacksam över det arbete hon lade ner för att komma dit hon är idag. Hennes värld vidgades från idén om vem hon trodde hon skulle vara till att lära känna den hon verkligen var - och är. 
Hon mötte kärleken i sitt liv och fick en pojke till, Samuel.
Tillsammans med sin man Niklas har Carina byggt ett parallellt liv på landet i Sörmland, som har tillfört en ny dimension till stadslivet. Odlande och att vara en del av naturens skönhet har blivit viktigt, och livet på landet har blivit en läromästare i acceptans och tolerans, i att inse vad man inte kan styra över, och i att se skönheten även i det som inte är perfekt. 

Idag lever och verkar Carina både i Stockholm och på gården Kvarnkärr.
Det var där, i naturens stillhet, som hon kunde göra sig mer tillgänglig för det som ville uttryckas, och arbetet med The Soul Foundation Guide utvecklades.
Hur kom The Soul Foundation Guide till? 
I en meditation flera år tidigare hade Carina upplevt ett slags  system som hon skulle skapa för personlig och själslig kommunikation. Det skulle tjäna som ett verktyg för självkännedom och utveckling, en vägledning för att lära känna sig själv och gå från förvirring och begränsning till större klarhet. Mystiken hon upplevde i meditationen gav henne inblick och förståelse för hur allt hänger ihop. Hur systemet skulle fungera och se ut framgick däremot inte i meditationen. Det har tagit många, många år av arbete för att skapa The Soul Foundation Guide. 

Till en början använde hon systemet på sina klienter. Hon upplevde klarheten de fick i mötet med korten. Valet av färg och form leder rakt in i det som behöver belysas inom den enskilda personen och ger nya infallsvinklar, en möjlighet till att förstå och utvecklas vidare. Bakom varje kort finns en tresidig dynamik; meningar och frågor som ger nya perspektiv på områden efter valet av kort, ett sätt att vara en del av skapelseprocessen som pågår i varje ögonblick, viktiga steg på vägen till att leva i full potential.

Så småningom förstod Carina att hon ville skapa ett kommunikationsverktyg som var och en kunde använda själv och bli sin egen vägledare.


Varför skapade Carina The Soul Foundation Guide?
I arbetet med sina klienter förklarar Carina att hon ser sig som en förmedlare mellan det som behöver belysas och bli starkare, och det som begränsar. Målet är att leva ett helare liv genom att lyssna till sin intuition, till sin inre vägledning och att vara i samklang; i balans mellan personlighet och själ.

Vad kan The Soul Foundation Guide ge dig?
The Soul Foundation Guide är tillgängligt på ett sätt som passar den som söker klarhet och utveckling. Den ger djup och visdom på ett praktiskt och hanterbart sätt. Livet pågår och det kan vara svårt att stanna upp och lyssna till det viktiga, därför är den enkla ingången, färgen och formen, till The Soul Foundation Guide av stor betydelse. Metoden inbjuder sedan till att gå vidare så långt man önskar med fördjupande workshops.