Screenshot 2019-10-24 14.19.00
Är du intresserad av att få större medvetenhet och utveckla din intuition?
The Soul Foundation Guide förmedlar visdom på ett praktiskt och hanterbart sätt.
Den är ett redskap för kommunikation som bygger på färg, enkla former, cykler och principer, en kombination av enkelhet och djup. Guiden är ett redskap för självkännedom  och utveckling som kan hjälpa dig att få kontakt med din inre vägledare.

 

Sagt om The Soul Foundation Guide:

The Soul Foundation Guide har hjälpt mig att få insikter som har förändrat mig på ett djupt själsligt plan. Det har på olika sätt förändrat mitt liv och för det är jag oändligt tacksam."
Lehna Edwall
The Soul Foundation Guide ger nya infallsvinklar på sådant som visar sig var angelägenheter. Nya frågor, nya upplevelser utifrån färg , nya utmaningar , nya riktningar... Det liknar några av de efterdyningar som kan komma från ett bra konstverk"
Leif Palmquist

 

Det var lite omtumlande för mig att guiden så tydligt visade vilka mönster och illusioner som jag (dagligen) bär med mig. Guiden visar sig vara både en ögonöppnare och delar samtidigt ut nycklar till självkännedom."
Marja Pennanen
THe Soul Foundation Guide box
The Soul Foundation Guide box ger en väg in till en större medvetenhet på ett sätt som passar sökaren av idag. Den kan ge djup och visdom på ett praktiskt hanterbart sätt med en enkelhet, klarhet och djup.

The Soul Foundation Box öppnar upp till  kommunikation  som du kan använda på dig själv, med din partner eller i grupp, närhelst du behöver.
De till synes enkla meningarna och frågorna tillsammans med en kort färgmeditation, kan leda dig in till en djupare nivå av dig själv genom att förstå och belysa tanke och beteendemönster som hindrar dig från att leva i din fulla potential. Att använda dig av The Soul Foundation Guide ger dig möjlighet till en fördjupande dialog med dig själv, en väg till större självkännedom, medvetenhet och utveckling.

Boxen innehåller 35 kort med olika färger och symboler. Färgen och formen på kortet du väljer vägleder dig, under ledning av boken, till en tresidig dynamik som visar: i ditt liv nu/behöver förstärkas.
- Det som vill växa sig starkare
- Frågor du behöver ställa dig, det som kan utmana, det som skapar ett motstånd och hindrar utveckling.
- Vad du kan fokusera på för att lösa hinder.
- Färgmeditationer som du kan lyssna till här på hemsidan.

Vid köp av The Soul Foundation Guide Box ingår en introduktion, för mer info kontakta oss.

Är du intresserad av att få ett mejl inför nästa introduktionskväll?  Använd formuläret här.

Metoden inbjuder sedan till att gå vidare så långt man önskar med fördjupande workshops.
Du som köpt boxen har även fått lösenord till FÄRGMEDITATIONERNA, klicka på nedan knapp för att lyssna.

"Vi är alla del av en oavbruten skapelseprocess.
Ju mer lyhörda vi är för de krafter som samspelar eller motspelar i våra liv ju mer kan vi arbeta medvetet med processen och frigöra ännu mer kraft, kärlek och flöde i  livet."


                                                                                                                                            Carina Dangoor